Scroll down for English.

Text om Tadashi Kawamatas trädkojor till katalogen for projektet Generator, ni kunstinngrep i Trondheims offentlige rom, 2007.

Det är ett trassel uppe i träden. Ett snyggt trassel av nytt, ljust virke högt uppe i de flera hundra år gamla träden. Det ser ut som stora fågelbon med kojor på. Helt självklara sitter de där. Javisst ska det vara kojor uppe i träden bakom Vår Frue Kirke! Deras organiska elegans, lätthet och förgänglighet står i kontrast till kyrkans stenfyrkantighet som har stått där ända sedan 1200-talet, och hela parkrummet öppnar sig; allt som är där blir tydligt. Trädens höjd. Markens stadighet. Vår storlek i förhållande till trädens. Och jag tänker mig alltihopa i genomskärning och upptäcker att det finns en slags balans mellan det som är ovan och under jord; grenarna inlemmade i kojor och rötterna som letar sig fram i gamla gravar.

Kojorna är nog inte så lätta, egentligen. Men Kawamata och hans assistenter fick upp dem utan en enda spik i träden. Vilket trolleri!

Märit AronssonThere is a mess up in the trees. A pretty mess of new, pale planks of wood up in the several hundred years old trees. Each of them looks like a huge bird’s nest with a hut on top. There they sit, apparently in perfect justice. And surely there should be huts in the trees behind Our Lady’s Church! Their organic elegance, lightness and transitoriness form a sharp contrast to the stony squareness of the church that has been there since the 13th century, and the whole site opens up; all that is there becomes crisp and clean. The height of the trees. The durability of the ground. Our size compared to that of the trees. And I imagine it all cut through and discover that there is a kind of balance between that which is above and that which is below the ground: branches incorporated in the huts and roots that feel their way into old graves.

In fact, the huts are not particularly light. But Kawamata and his assistants put them up without hammering a single nail into the trees. That’s magic!

Märit Aronsson, Artist
Translated by Birgit Kvamme Lundheim

Link to website www.generator2007.no

Using Format