Samtaler om kunst, Kultur for kunst - Trondheim kommunes kunstsamling, Marit K. Flåtter (red.), Orfeus Publishing 2023

Kunstnerstyring og kuratering, Kunstsentrenes vekselstrøm Marit K. Flåtter (red.), Museumsforlaget 2023 

ArtScene Trondheim; intervjuer med konstnärer

Intervjuer med Håkon Bleken, Ove Stokstad och Anders Sletvold Moe, publicerade i Gruppe 5 - kunsten å bygge et bilde, Trondheim kunstmuseum och Uten Tittel, 2017

Norsk Kunstårbok 2016; Märit Aronsson velger Proportio på Palazzo Fortuny i Venezia (svenska, English)

Rotvälta. Exhibition text for Sandra Norrbin, 2016 (svenska, norsk, English)

Alt har en funksjon. Samtal med Ellen Sofie Griegel, 2016 (norsk/svenska, English)

Å jobbe mot de mest logiske innskjytelsene. Samtal med Per Kristian Nygård, 2015 (svenska/norsk)

Att bygga teckningar och rum. Utställningstext till Sandra Norrbin, 2014 (svenska)

Ord och kropp. Text om poeten Vemund Solheim Ådland. Publicerad i Ratatosk nr 1-4 2009 (svenska)

Flytande övergångar. Utställningstext till Torhild Aukan, 2009 (svenska)

Jag, hatten, koppen och de aldrig torkande fotspåren från ingen besökare alls. Om Jan Freuchens och Lars Morells verk på utställningen Spekulasjon på Babel, Trondheim. Publicerad på kunstkritikk.no, 2009 (svenska)

Parallella liv. Utställningstext till Sandra Norrbin, 2008 (svenska, English)

Text om Tadashi Kawamatas trädkojor för konstprojektet Generator, 2008 (svenska, English)

På pilgrimsfärd genom fördomar. Artikel om konstnären Tomas Eriksson för Länstidningen i Östersund, 9 aug. 2008 (svenska)

Using Format